مطالعات و طراحی هدایت ترافیک حین اجرا، عارضه¬سنجی ترافیکی پروژه سبزه میدان زنجان

مطالعات و طراحی هدایت ترافیک حین اجرا، عارضه¬سنجی ترافیکی پروژه سبزه میدان زنجان
  • گروه پروژه: طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: زنجان
  • کارفرما: شهرداری زنجان
  • تاریخ شروع: 1395/05/24
  • تاریخ پایان: