مطالعه طرح اصلاح هندسی فاز 1 و 2 تقاطع ورودی آزادشهر، گلستان

مطالعه طرح اصلاح هندسی فاز 1 و 2 تقاطع ورودی آزادشهر، گلستان
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: آزادشهر
  • کارفرما: شهرداری آزاد شهر
  • تاریخ شروع: 1389/08/11
  • تاریخ پایان:1389/12/15