مصاحبه با آقای مهندس مهدی حسن زاده، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور رهیافت، در خصوص کارگاه دوم طرح جامع دوچرخه سواری کلانشهر تهران

مصاحبه با آقای مهندس مهدی حسن زاده، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور رهیافت، در خصوص کارگاه دوم طرح جامع دوچرخه سواری کلانشهر تهران

با توجه به تجربیات شرکت "مهندسین مشاور رهیافت" در زمینه ترافیک و حمل ونقل این کارگاه‌ها با چه هدفی برگزار شد؟

پس از برگزاری اولین کارگاه تدوین کلیات طرح جامع (master plan) توسعه دوچرخه سواری شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری؛ دومین کارگاه تدوین کلیات طرح جامع توسعه دوچرخه سواری شهر تهران نیز از تاریخ 20 الی 22 تیرماه در محل هتل المپیک برگزار شد. این کارگاه‌ها با مشارکت گروه هلندی NBP و مهندسین مشاور رهیافت، با هدف همفکری و انتقال دانش و تجربیات گروه هلندی به ایران برگزار شد تا با استفاده از آنها و همچنین همکاری با شهرداری تهران بتوانیم یک ساختار کلی را برای توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران به صورت کاربردی تدوین نماییم. نکته مثبت حضور مدیران تصمیم ساز و تصمیم گیر شهرداری تهران در این دو کارگاه بود.

دستاوردهای این کارگاه در راه توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران چه بود؟

یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین دستاوردها، تغییر و اصلاح ذهنیت مدیران در جهت توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران بود. رویکرد ما این بود تا یک ساختار اجرایی و کاربردی تدوین شود و برای این کار در قالب سه کارگروه توسعه سخت افزار (HardWare)، توسعه نرم افزار (SoftWare) و اصلاح بخش‌های سازمان افزاری(OrgWare) که بخش قانونی و اجرای قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد، در جهت تدوین یک طرح جامع و اثربخش در توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران گام‌های مهمی برداریم. یکی از ضرورت ها که از این کارگاه استخراج شد سازمان مدیریت این پروژه بود که در صورت پیاده سازی می‌تواند توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران را به صورت منظم و منسجم پیگیری کند.

در اختتامیه این کارگاه شاهد حضور سفیر کشور هلند در ایران و جناب آقای دکتر مازیار حسینی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بودیم؛ آیا این حضور نشانه خوبی برای پیاده سازی طرح جامع توسعه دوچرخه سواری در تهران است؟

بله حضور این افراد بیانگر حمایت و پشتیبانی از موضوع است که می تواند در توسعه موثرتر و منظبت‌تر توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. ما در این کارگاه‌ها به جمع بندی بسیار خوبی رسیدیم و با همکاری کارگروه‌های مختلف، ساختار اولیه طرح جامع توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران به صورت کاربردی و اجرایی تدوین گردید. این برنامه می‌تواند برای شهرداری تهران یک برنامه مشخص، اجرایی و کاربردی باشد تا طی 5 سال آتی و در میان مدت بتوانند در مسیر توسعه دوچرخه سواری حرکت کنند.


اختتامیه تدوین طرح جامع توسعه دوچرخه سواری شهر تهران