مهندس مهدی حسن زاده، مدیرعامل مهندسان مشاور رهیافت به عنوان منتخب چهارمین دوره انتخاب مهندس جوان برگزیده سال 95

مهندس مهدی حسن زاده، مدیرعامل مهندسان مشاور رهیافت به عنوان منتخب چهارمین دوره انتخاب مهندس جوان برگزیده سال 95

جایزه مهندس جوان برگزیده سال 1395 به یک حمل و نقلی رسید

 

هیات اجرایی شاخه مدیران و متخصصان جوان برای چهارمین سال پیاپی در راستای توسعه پایدار و اخلاق حرفه ای اقدام به انتخاب مهندس جوان برگزیده سال می کند. انتخاب مهندس جوان برگزیده سال 95 در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول 17 نفر به عنوان کاندیدای مهندس جوان انتخاب شدند که پس از داوری در مرحله اولیه چهار نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند. جلسه نهایی انتخاب مهندس جوان برتر سال 95 روز یکشنبه 16مهر 96 در محل جامعه مهندسان مشاور ایران با حضور اعضای شاخه مدیران و متخصصان جوان برگزار شد. در مرحله نهایی مهندس مهدی حسن زاده مدیر عامل شرکت مهندسان مشاور رهیافت با رای گیری اعضای حاضر شاخه مدیران و متخصصان جوان به عنوان مهندس جوان برگزیده سال 1395 انتخاب شد.

مهندس مهدی حسن زاده مدیر عامل رهیافت ضمن ارائه دستاوردهای خود در حوزه حمل و نقل، ترافیک، راه و ترابری و ...، به عنوان یکی از اعضای کمیته حمل و نقل پاک شهرداری تهران ، به اهمیت توسعه حمل و نقل پاک و توسعه پایدار با رویکرد دوچرخه سواری در سطح شهرهای کشور پرداخت. وی ضمن تاکید بر رویکرد دنیا نسبت به حمل و نقل پاک و توسعه مسیرهای سبز، به اقدامات خود در شرکت مهندسان مشاور رهیافت در راستای توسعه دوچرخه سواری در شهرهای کشور و همکاری با یک گروه متخصصان هلندی در حوزه دوچرخه سواری اشاره کرد؛ که ماحصل آن تدوین سند طرح جامع توسعه دوچرخه سواری در کلانشهر تهران بود. مهندس مهدی حسن زاده با اشاره به توسعه سخت افزاری و احداث مسیرهای دوچرخه سواری در نقاط مرکزی شهر تهران تاکید کرد که این مهم زمانی عملی خواهد شد که ما از خودمان شروع کنیم و با دوچرخه آشتی کنیم تا روند توسعه دوچرخه سواری تسریع گردد.