نگرشی که جوانه زد! (ضرورت توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران)

نگرشی که جوانه زد! (ضرورت توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران)


"خیابان ها را به مردم برمی گردانیم"، تیتری که جای بسی تفکر و البته جای خوشحالی دارد. بخصوص برای مردم شهری که رشد پرشتاب جمعیتش و توسعه صنعتی افسار گسیخته اش کیفیت محیط زیست شهری را تحت شعاع قرار داده است. شهری که نیازمند توسعه پایدار است به گونه ای که سرمایه های زیست محیطی را برای نسل بعد دچار نقصان نکند. این تیتر که در روزنامه همشهری در روز یکشنبه 25تیر 1396چاپ گردید نویدبخش یک تغییر عمیق در نگرش مدیران شهری دارد. جایی که مهندسین مشاور رهیافت که همواره ابعاد اجتماعی و رفاه حال مردم جز اولویت و ماموریت اصلی اش بوده است، با همکاری با یک گروه هلندی باتجربه، آغازگر تحولی بزرگ در ترافیک و حمل و نقل شهر تهران خواهد بود.کشور هلند که به عنوان سرزمین دوچرخه ها معروف است گزینه خوبی جهت انتقال تجارب در توسعه دوچرخه سواری و این تغییر مهم محسوب می شود. اما برای آنکه یک طرح به بهترین شکل اجرایی گردد نیازمند مطالعه و امکان‌سنجی طرح است. ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک طرح یا پروژه که به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای مدیران محسوب می گردد بسیار حیاتی محسوب می شود. مهندسین مشاور رهیافت به عنوان نماینده بخش خصوصی در ایران برای ایجاد این زیر ساخت مهم دست به کار شده و سعی کرده با تبادل تجربه با گروه هلندی NBP و فراخواندن شهرداری تهران به عنوان بخش تصمیم گیر، کلیه ابعاد فنی، اقتصادی، عملیاتی، حقوقی و اجتماعی را زیر نظر گرفته و به صورت کارگاهی متشکل از کارگروه های مختلف سخت افزاری، نرم افزاری و سازمانی آغازگر این تحول بزرگ در سطح کلانشهر تهران باشد. وجود سازمان هایی مانند شهرداری ها و همینطور فدراسیون دوچرخه سواری به خصوص در بعد اجتماعی به دلیل داشتن ابزار رسانه می تواند راه گشا باشد. به خصوص که مشارکت مردم و آگاهی بخشی مردم برای دوچرخه سواری بسیار مهم خواهد بود و این مهم زمانی عملی خواهد شد که زیرساخت کافی مهیا شود و فرهنگ سازی لازم صورت پذیرد.

توسعه دوچرخه سواری شهر تهران

این تغییر نگرش مدیران را به فال نیک می گیریم و برای توسعه هرچه بیشتر در جهت بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، محیط زیست شهری و رفاه عمومی با کمک بخش خصوصی و عمومی و انتقال تجارب بین المللی به کشور عزیزمان قدم های بعدی را بلندتر برمی داریم.