کارگاه حمل و نقل پایدار با محوریت توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران

کارگاه حمل و نقل پایدار با محوریت توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران
کارگاه حمل و نقل پایدار با محوریت توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران با هماهنگی معاونت و سازمان  حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و دپارتمان حمل و نقل پاک و با حضور آقای مهندس نویریان قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توسط گروه  همکاری Dutch Cycling Embassy( گروه متشکل از نمایندگان دانشگاه آمستردام، شهرداری Hauge و بخش خصوصی) و مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا ، مورخ 4 مهر 1395 در محل معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برگزار گردید.
در این کارگاه بر ضرورت تغییر نگرش از توسعه معابر به توجه به توسعه حمل و نقل پاک از جمله دوچرخه تأکید شد و توسعه مسیرهای دوچرخه سواری با سه رویکرد توسعه سخت افزاری، توسعه نرم افزاری و ظرفیت سازی سازمانی در تهران مورد بحث قرار گرفت.