بررسی شرایط لجستیک بندر شهید رجایی و زیرساخت های حمل و نقلی حوزه نفوذ و نحوه اتصال بندر شهید رجایی به آزادراه جدید بندر عباس کرمان و شهر جدید علوی

بررسی شرایط لجستیک بندر شهید رجایی و زیرساخت های حمل و نقلی حوزه نفوذ و نحوه اتصال بندر شهید رجایی به آزادراه جدید بندر عباس کرمان و شهر جدید علوی
  • گروه پروژه: حمل و نقل بار و کالا
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: بندر شهید رجائی
  • کارفرما: معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع: 1394/05/12
  • تاریخ پایان:1394/10/12