بررسی شرایط لجستیک بندر شهید رجایی و زیرساخت های حمل و نقلی حوزه نفوذ و نحوه اتصال بندر شهید رجایی به آزادراه جدید بندر عباس کرمان و شهر جدید علوی

بررسی شرایط لجستیک بندر شهید رجایی و زیرساخت های حمل و نقلی حوزه نفوذ و نحوه اتصال بندر شهید رجایی به آزادراه جدید بندر عباس کرمان و شهر جدید علوی
  • گروه پروژه: حمل و نقل بار و کالا
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: بندر شهید رجائی
  • کارفرما: معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع: 1394/05/12
  • تاریخ پایان:
خلاصه پروژه:
1.بررسی وضعیت عملیات کانتینری و غیر کانتینری موجود در بندر شهید رجائی 
2. بررسی نحوه اتصال بندر به شبکه راه آهن خارج از بندر و ارائه سناریوهای مختلف افزایش ظرفیت راه و راه آهن
3. بررسی وضعیت لجستیک محدوده تعیین شده و ساماندهی خدمات لجستیک و ارائه راهکارها