ساماندهی حمل و نقل عمومی در کلانشهر کرج

ساماندهی حمل و نقل عمومی در کلانشهر کرج
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرج
  • کارفرما: شهرداری کرج
  • تاریخ شروع: 1393/10/03
  • تاریخ پایان:1394/02/03
خلاصه پروژه:
1.بررسی خطوط، پایانه ها و ایستگاههای موجود در خطوط اتوبوسرانی شهر کرج
2.تحلیل مشکلات و نیازهای مرتبط با اتوبوسرانی 
3.ارائه طرح و راهکار جهت ساماندهی خطوط، اصلاح مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اصلاح هندسی پایانه ها، اصلاح هندسی موقعیت ایستگاه ها و ...