مطالعات ایمن سازی خیابان امام خمینی و اصلاح هندسی تقاطعات آن در شهر دلیجان

مطالعات ایمن سازی خیابان امام خمینی و اصلاح هندسی تقاطعات آن در شهر دلیجان
  • گروه پروژه: ایمنی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: دلیجان
  • کارفرما: شهرداری دلیجان
  • تاریخ شروع: 1387/06/24
  • تاریخ پایان:1388/01/24
خلاصه پروژه:
1.آمارگیری و انجام مطالعات ترافیک
2.نقشه برداری با مقیاس 1:500
3.ارائه گزینه های اصلاح هندسی به صورت طرح فاز 1                                                                                          
4.ارائه طرح های فاز 2 به صورت طرح های اجرایی بر اساس گزینه فاز 1 مصوب