مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر حاجی آباد، استان هرمزگان

مطالعات ایمن سازی معابر و اصلاح هندسی تقاطع های شهر حاجی آباد، استان هرمزگان
  • گروه پروژه: ایمنی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: حاجی اباد
  • کارفرما: شهرداری حاجی آباد
  • تاریخ شروع: 1387/12/26
  • تاریخ پایان:1389/12/26
خلاصه پروژه:
1.آمارگیری و انجام مطالعات ترافیک
2.نقشه برداری با مقیاس 1:500            
3.  ارائه گزینه های اصلاح هندسی به صورت طرح فاز 1  
4. ارائه طرح های فاز 2 به صورت طرح های اجرایی بر اساس گزینه فاز 1 مصوب