مطالعات تدوین آیین نامه خط کشی راه های برون شهری کشور

مطالعات تدوین آیین نامه خط کشی راه های برون شهری کشور
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
  • تاریخ شروع: 1385/12/28
  • تاریخ پایان:1387/02/28