مطالعات ترافيكی و طراحی دسترسی پروژه فاز دوم برج ميلاد

مطالعات ترافيكی و طراحی دسترسی پروژه فاز دوم برج ميلاد
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: ابسرد
  • کارفرما: شركت كهن دژ باختر
  • تاریخ شروع: 1390/12/20
  • تاریخ پایان:1392/12/20
خلاصه پروژه:
 1. برآورد ترافیک محدوده برج میلاد در اثر احداث فاز 2 مجموعه
 2.عارضه سنجی ترافیکی، شبیه سازی جریان ترافیک موجود و آینده و شناسایی مشکلات ترافیکی    
3.ارائه طرح و راهکار جهت دسترسی به مجموعه پس از بهره برداری فاز دوم مجموعه