مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر مریوان

مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر مریوان
  • گروه پروژه: ساماندهی حمل و نقل و ترافیک و مهندسی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های در دست اجرا
  • محل اجرا: مریوان
  • کارفرما: شهرداری مریوان
  • تاریخ شروع: 1395/01/31
  • تاریخ پایان:1396/01/31