مطالعه و ارائه طرح اصلاح هندسی تقاطع ورودی شهر دلیجان (از سمت تهران)

مطالعه و ارائه طرح اصلاح هندسی تقاطع ورودی شهر دلیجان (از سمت تهران)
  • گروه پروژه: مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: اشتهارد
  • کارفرما: شهرداری دلیجان
  • تاریخ شروع: 1386/02/03
  • تاریخ پایان:1386/08/12
خلاصه پروژه:
 1.آمارگیری و انجام مطالعات ترافیک
2. نقشه برداری با مقیاس 1:500
3. ارائه گزینه های اصلاح هندسی به صورت طرح فاز 1                                                                                        
4. ارائه طرح های فاز 2 به صورت طرح های اجرایی بر اساس گزینه فاز 1 مصوب