ممیزی ایمنی علائم عمودی راه های شریانی و اصلی حوزه استحفاضی استان کرمانشاه

ممیزی ایمنی علائم عمودی راه های شریانی و اصلی حوزه استحفاضی استان کرمانشاه
  • گروه پروژه: ایمنی ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرمانشاه
  • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
  • تاریخ شروع: 1394/11/01
  • تاریخ پایان:
خلاصه پروژه:
1.پیمایش و برداشت اطلاعات علائم عمودی 1000 کیلومتر از راه های اصلی استان کرمانشاه
 2.انجام ممیزی و ارائه مشکلات و کاستی های علائم عمودی                                      
3.ارائه طرح و راهکار جهت ارتقائ کارایی علائم عمودی