برنامه شبکه سبز شهر گلاسکو تا سال 2023؛ توسعه حمل و نقل فعال

برنامه شبکه سبز شهر گلاسکو تا سال 2023؛ توسعه حمل و نقل فعال
   برنامه شهر گلاسکو برای بیش از 1000 کیلومتر از مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری جدید که مرکز شهر گلاسکو را به پارک های اطراف و مناطق طبیعی متصل می کند در ماه مه 2019 آغاز می شود. این پروژه که در راستای توسعه زیر ساخت های حمل و نقل فعال است، به دنبال پیوند دادن مناطقی مانند پارک Cuningar Woodland ، پارکPollok Country ، باغ گیاه گلاسکو، پارک Kelvingrove و پارک ملی گلاسکو است.

  هزینه برآورد شده شبکه سبز 1.1 میلیارد پوند است که حدودا معادل 33 میلیون پوند در سال است. با این حال، برآورد شده است که به ازای هر 1 پوند صرف شده در شبکه سبز و توسعه زیرساخت حمل و نقل فعال حداقل 2.14 پوند سود عاید این شهر خواهد شد.

   استوارت تیت، رئیس این مشارکت گفت: علاوه بر این مزایا، تاثیر شبکه سبز در منطقه از لحاظ اقتصادی، با قبل قابل مقایسه نیست. برای جذب و حفظ منافع تجاری با زیرساخت های حیاتی سبز باید یک هدف کلیدی وجود داشته باشد. مسیرهای گردشگری که با حمل و نقل فعال ترکیب شده است و محیطی که به طور کلی جذاب است، همه را به ترغیب می کند که برای توسعه کسب و کارشان به این مکان ها بیایند. مشارکت در استراتژی شبکۀ سبز این مزایا را مشخص می کند و آنچه باید اتفاق می افتد تا شبکه سبز را به واقعیت تبدیل کند.

active transportation
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: