موسسین و مدیران

 • دکترمهدی حسن زاده اصفهانی

  دکترمهدی حسن زاده اصفهانی

  مدیر عامل

  تخصص: کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری و دکترای حرفه ای توسعه کسب و کار
  تخصص: کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری و دکترای حرفه ای توسعه کسب و کار
  دارای 21 سال سابقه فعالیت حرفه ای
  رزومه کامل فایل رزومه
 • مهندس یاسر شریفی

  مهندس یاسر شریفی

  مدیر فنی و نایب رئیس هیئت مدیره

  تخصص : کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
  تخصص : کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
  دارای 7 سال سابقه فعالیت حرفه ای
  رزومه کامل فایل رزومه
 • مهندس مهرداد علیمرادی

  مهندس مهرداد علیمرادی

  مشاور عالی و عضو هیئت مدیره

  حوزه مشورتی: حمل و نقل و ترافیک و مباحث اقتصادی و اجتماعی
  تخصص: دکتری مدیریت دولتی - سیاست گذاری عمومی، کارشناسی ارشد مهندسی سيستم‌های اقتصادی- اجتماعی گرایش حمل و نقل
  دارای 20 سال سابقه فعالیت حرفه ای
  رزومه کامل فایل رزومه
 • فاطمه صالح

  فاطمه صالح

  مدیر بخش راه و فرودگاه

  تخصص : کارشناسی ارشد راه و ترابری
  دارای 17 سال سابقه فعالیت حرفه ای
  رزومه کامل فایل رزومه
 • حامد سرافراز سلاتهنه

  حامد سرافراز سلاتهنه

  کارشناس ارشد و مدیر پروژه

  تخصص : کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
  رزومه کامل فایل رزومه