موسسین و مدیران

 • دکترمهدی حسن زاده اصفهانی

  دکترمهدی حسن زاده اصفهانی

  مدیر عامل

  تخصص: کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری و دکترای حرفه ای توسعه کسب و کار
  تخصص: کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری و دکترای حرفه ای توسعه کسب و کار
  دارای 26 سال سابقه فعالیت حرفه ای
  رزومه کامل فایل رزومه
 • مهندس یاسر شریفی

  مهندس یاسر شریفی

  مدیر فنی و نایب رئیس هیئت مدیره

  تخصص : کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
  تخصص : کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
  دارای 15 سال سابقه فعالیت حرفه ای
  رزومه کامل فایل رزومه
 • مهندس فاطمه صالح

  مهندس فاطمه صالح

  عضو هیأت مدیره و مدیر بخش راه و فرودگاه

  تخصص: کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری
  تخصص : کارشناسی ارشد راه و ترابری
  دارای 16 سال سابقه فعالیت حرفه ای
  رزومه کامل فایل رزومه