دستاوردها و افتخارات

شرکت مهندسین مشاور رهیافت موفق به کسب دستاوردها و افتخارات زیر شده است:

 •  دارای رتبه یک مشاور ترافیک و حمل و نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 •  دارای رتبه سه مشاور راهسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارای رتبه سه مشاور شهرسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارای رتبه سه مشاور راه آهن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارای رتبه سه مشاور فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارای رتبه سه مشاور ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • این شرکت تاکنون بیش از 400 پروژه مطالعاتی را که نتایج آن در بیش از 1000 جلد گزارش ارائه شده است در سطح کشور و برای شهرداری ها و اداره های راه استان‌ها و سایر سازمان های ذیربط با موفقیت به انجام رسانده است.
 • تدوین 12 آئین نامه و دستورالعمل تخصصی در زمینه ترافیک، حمل و نقل و راه سازی در سطح کشور
 • تالیف کتاب راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راههای برون شهری کشور
 • گواهینامه مدیریت کیفیت ( ISO 9001:2015 ) از CCPL
 • مشاور معتمد شهرداری تهران از سال 89 تا کنون
 • انجام پروژه ها در بسیاری ار شهرها و استان های کشور