دستاوردها و افتخارات

شرکت مهندسین مشاور رهیافت موفق به کسب دستاوردها و افتخارات زیر شده است:

  • دارای رتبه یک مشاور ترافیک و حمل و نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • دارای رتبه سه مشاور راهسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • این شرکت تاکنون بیش از 80 پروژه مطالعاتی را که نتایج آن در بیش از 500 جلد گزارش ارائه شده است در سطح کشور و برای شهرداری ها و اداره های راه استان ها و سایر سازمان های ذیربط با موفقیت به انجام رسانده است.
  • تدوین 5 آئین نامه و دستورالعمل تخصصی در زمینه ترافیک، حمل و نقل و راه سازی در سطح کشور
  • تالیف کتاب راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راههای برون شهری کشور
  • گواهینامه مدیریت کیفیت ( ISO 9001:2008 ) از CCPL
  • مشاور معتمد شهرداری از سال 89 تا کنون
  • انجام پروژه ها در بسیاری ار شهرها و استان های کشور