سوابق اجرایی

رهیافت در مسیر فعالیت حرفه‌ای خود، با تجهیز به نرم‌افزارهای تخصصی و به روز، بستر لازم برای انجام بهتر پروژه‌ها و ارایه نتایج کیفی و قابل قبول را فراهم کرده و همواره سعی در به‌روزرسانی امکانات و توان تخصصی و نرم‌افزاری خود داشته است.
این شرکت تاکنون بیش از 120 پروژه مطالعاتی را که نتایج آن در بیش از 650 جلد گزارش ارایه شده است در سطح کشور و برای شهرداری‌ها و اداره‌های راه استان‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط با موفقیت به انجام رسانده است.
شایان ذکراست که رهیافت اندیشه فردا گواهینامه مدیریت کیفیت (ایزو 2008: 9001) را نیز دریافت کرده و کلیه فعالیت‌های خود را بر مبنای این استاندارد مدیریت می‌کند.

نمایش مختصات
عرض:0
ارتفاع:0