کارکنان کلیدی

 • فتح‌ا.. شمسایی دکتری
  • فتح‌ا.. شمسایی دکتری
  • مشاورعالی پدافند غیرعامل
  • مديريت راهبردي پدافند غیرعامل
  • سابقه: 19 سال
 • حسن عباسیان
  • حسن عباسیان
  • مشاور عالی حمل‌ونقل هوشمند
  • الکترونيک‌ و‌‎ مخابرات
  • سابقه: 36 سال
 • سولماز ارژنگی
  • سولماز ارژنگی
  • مدیر پروژه، مشاور مطالعات مدیریت بحران
  • معماری
  • سابقه: 16 سال
 • رضا محمدی‌وند
  • رضا محمدی‌وند
  • مدیر دپارتمان معماری
  • معماری و شهرسازی
  • سابقه: 11 سال
 • عبداله گنجور
  • عبداله گنجور
  • کارشناس‌ارشد شهرسازی و حمل‌ونقل و ترافیک
  • برنامه‌ریزی شهری
  • سابقه: 13 سال
 • لیدا قوامی
  • لیدا قوامی
  • کارشناس برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • سابقه: 17 سال
 • امیر شیرسوار
  • امیر شیرسوار
  • کارشناس‌ارشد مهندسی ایمنی و ترافیک
  • صنایع
  • سابقه: 10 سال
 • زینب اعتمادی
  • زینب اعتمادی
  • کارشناس مهندسی ترافیک
  • برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • سابقه: 3 سال
 • ساینا فیروزی یگانه
  • ساینا فیروزی یگانه
  • کارشناس‌ارشد مطالعات رفتاری‌ وفرهنگ‌سازی‌ ترافیک
  • راه و ترابری
  • سابقه: 6 سال
 • علی خاکی
  • علی خاکی
  • کارشناس‌ارشد ایمنی ترافیک ،نظارت بر اجرا
  • راه و ترابری
  • سابقه: 13 سال
 • آلاله کوهکن
  • آلاله کوهکن
  • مدیر بخش معماری و شهرسازی
  • شهرسازی - برنامه ریزی استراتژیک
  • سابقه: 12 سال
 • آرش یحیی‌پور
  • آرش یحیی‌پور
  • کارشناس برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • سابقه: 10 سال
 • رضا تاجیک
  • رضا تاجیک
  • کارشناس‌ارشد نقشه برداری و مساحی
  • نقشه برداری
  • سابقه: 18 سال
 • سعیده صفایی
  • سعیده صفایی
  • کارشناس‌ارشد مطالعات زیست‌محیطی
  • محیط زیست
  • سابقه: 6 سال
 • محمدرضا خلیل غریبی
  • محمدرضا خلیل غریبی
  • کارشناس‌ارشد مطالعات حمل و نقل هوشمند
  • برق - کنترل
  • سابقه: 26 سال
 • پویا یارمحمدی
  • پویا یارمحمدی
  • کارشناس ارشد مهندسی ترافیک و ایمنی
  • برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • سابقه: 11 سال
 • پویا محمودی کردستانی
  • پویا محمودی کردستانی
  • کارشناس ارشد ایمنی و مطالعات روسازی مسیر
  • راه و ترابری
  • سابقه: 11 سال
 • سید نیما عمید
  • سید نیما عمید
  • کارشناس ارشد طراحی مسیر و حمل‌ونقل جاده‌ای
  • راه و ترابری
  • سابقه: 18 سال
 • عادل نظرنیا
  • عادل نظرنیا
  • کارشناسی‌ارشد مطالعات ترافیک
  • برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • سابقه: 11 سال
 • مینا محمودی
  • مینا محمودی
  • کارشناس مطالعات اجتماعی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • سابقه: 5 سال
 • سعید نورپور
  • سعید نورپور
  • کارشناس راهسازی، ایمنی و ترافیک
  • راه و ترابری
  • سابقه: 2 سال
 • نوید خورشیدی
  • نوید خورشیدی
  • کارشناس برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • سابقه: 5 سال
 • زهرا جوان
  • زهرا جوان
  • کارشناس مهندسی ترافیک
  • برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • سابقه: 2 سال
 • سعیده سعیدی
  • سعیده سعیدی
  • کارشناس برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • سابقه: 13 سال
 • مهرداد دلیریان
  • مهرداد دلیریان
  • کارشناس کنترل پروژه
  • صنایع
  • سابقه: 13 سال
 • مریم دلیریان
  • مریم دلیریان
  • کارشناس شیمی-پلیمر
  • ترمودینامیک و سنتیک
  • سابقه: 11 سال
 • سیما مرادی
  • سیما مرادی
  • کارشناس مطالعات اقتصادی - اجتماعی
  • سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي
  • سابقه: 9 سال
 • مسعود گودرزی
  • مسعود گودرزی
  • کارشناس ارشد ایمنی راه
  • برنامه‌ریزی و حمل‌ونقل
  • سابقه: 10 سال
 • محسن سنگین آبادی
  • محسن سنگین آبادی
  • نظارت کارگاهی
  • راه و ترابری
  • سابقه: 4 سال
 • حسام آل بویه
  • حسام آل بویه
  • نظارت کارگاهی
  • سازه
  • سابقه: 15 سال
 • رضا گودرزی
  • رضا گودرزی
  • نظارت کارگاهی
  • عمران
  • سابقه: 17 سال
 • امیر شکوفی
  • امیر شکوفی
  • نظارت کارگاهی
  • عمران
  • سابقه: 7 سال

چارت سازمانی