کارکنان کلیدی

 • احمد فرخنده
  • احمد فرخنده
  • مشاور عالی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • کارشناسی ارشد- سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي
  • سابقه: 28 سال
 • فتح‌ا.. شمسایی
  • فتح‌ا.. شمسایی
  • مشاور عالی پدافند غیرعامل
  • دکتری - مديريت راهبردي پدافند غیرعامل
  • سابقه: 18 سال
 • حسن عباسیان
  • حسن عباسیان
  • مشاور عالی حمل و نقل هوشمند
  • کارشناس ارشد - الکترونيک و مخابرات
  • سابقه: 35 سال
 • سولماز ارژنگی
  • سولماز ارژنگی
  • مشاور مطالعات پدافند غیرعامل، معماری و شهرسازی
  • دکتری معماری
  • سابقه: 15 سال
 • احمدرضا سلیمان میگونی
  • احمدرضا سلیمان میگونی
  • کارشناس برنامه ريزي حمل و نقل و طرح هندسی
  • کارشناسی ترافیک
  • سابقه: 14 سال
 • عبداله گنجور
  • عبداله گنجور
  • کارشناس ارشد شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
  • سابقه: 12 سال
 • امیر طیرانی
  • امیر طیرانی
  • کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد عمران- برنامه ريزي حمل‌ونقل
  • سابقه: 7 سال
 • حسن تقوی زواره
  • حسن تقوی زواره
  • کارشناس ارشد مطالعات سیویل- مطالعات فرودگاه
  • کارشناسی ارشدعمران -راه و ترابری
  • سابقه: 9 سال
 • ساینا فیروزی یگانه
  • ساینا فیروزی یگانه
  • کارشناس ارشد مطالعات رفتاری‌ وفرهنگ‌سازی‌ ترافیک
  • دکتری - عمران - راه و ترابری
  • سابقه: 5 سال
 • فاطمه بابائی
  • فاطمه بابائی
  • کارشناس ارشد ایمنی ترافیک
  • کارشناس ارشد - عمران - راه و ترابری
  • سابقه: 5 سال
 • علی خاکی
  • علی خاکی
  • کارشناس ارشد ایمنی ترافیک- نظارت بر اجرا
  • کارشناسی ارشد عمران - راه و ترابری
  • سابقه: 12 سال
 • آلاله کوهکن
  • آلاله کوهکن
  • مدیر بخش معماری و شهرسازی
  • کارشناس ارشد شهرسازی - برنامه ریزی استراتژیک
  • سابقه: 11 سال
 • رضا محمدی وند
  • رضا محمدی وند
  • کارشناس ارشد مطالعات معماری و طراحی
  • کارشناس ارشد - معماری
  • سابقه: 8 سال
 • رضا تاجیک
  • رضا تاجیک
  • کارشناس ارشد نقشه برداری و مساحی
  • کارشناس ارشد عمران-نقشه برداری
  • سابقه: 17 سال
 • سعیده صفایی
  • سعیده صفایی
  • کارشناس ارشد مطالعات زیست‌محیطی
  • کارشناسی ارشد محیط زیست
  • سابقه: 5 سال
 • محمدرضا خلیل غریبی
  • محمدرضا خلیل غریبی
  • کارشناس ارشد مطالعات حمل و نقل هوشمند
  • کارشناس ارشد- برق - کنترل
  • سابقه: 25 سال
 • پویا یارمحمدی
  • پویا یارمحمدی
  • کارشناس ارشد مهندسی ترافیک
  • کارشناسی ارشد عمران - برنامه¬ریزی حمل‌ونقل
  • سابقه: 10 سال
 • پویا محمودی کردستانی
  • پویا محمودی کردستانی
  • کارشناس ارشد مطالعات روسازی مسیر
  • کارشناسی ارشد عمران - راه و ترابری
  • سابقه: 10 سال
 • سید نیما عمید
  • سید نیما عمید
  • کارشناس ارشد طراحی مسیر و حمل‌ونقل جاده‌ای
  • کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری
  • سابقه: 17 سال
 • عادل نظرنیا
  • عادل نظرنیا
  • کارشناسی‌ارشد مطالعات ترافیک
  • کارشناسی‌ارشدعمران - برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • سابقه: 10 سال
 • سیما مرادی
  • سیما مرادی
  • کارشناس مطالعات اقتصادی - اجتماعی
  • کارشناسی ارشد سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي
  • سابقه: 8 سال
 • احسان پرویزی
  • احسان پرویزی
  • مدیر مالی و حسابداری
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  • سابقه: 8 سال
 • شقایق ملازینل
  • شقایق ملازینل
  • مسئول دفتر مدیریت و مسئول بخش اداری
  • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
  • سابقه: 13 سال

چارت سازمانی