کارکنان کلیدی

 • احمد فرخنده
  • احمد فرخنده
  • مشاور عالی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • کارشناسی ارشد- مهندسی سيستم‌هاي اقتصادي- اجتماعي گرایش حمل¬ونقل
  • سابقه: 28 سال
 • فتح‌ا.. شمسایی
  • فتح‌ا.. شمسایی
  • مشاور عالی پدافند غیرعامل
  • دکتری - مديريت راهبردي پدافند غیرعامل
  • سابقه: 18 سال
 • حسن عباسیان
  • حسن عباسیان
  • مشاور عالی حمل و نقل هوشمند (ITS)
  • کارشناس ارشد - الکترونيک و مخابرات
  • سابقه: 35 سال
 • علی خاکی
  • علی خاکی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناسی ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • عبداله گنجور
  • عبداله گنجور
  • کارشناس ارشد شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک
  • کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • سابقه: دارای 12 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • احمدرضا سلیمان میگونی
  • احمدرضا سلیمان میگونی
  • کارشناس برنامه ريزي حمل و نقل
  • کارشناسی ترافیک
  • سابقه: دارای 10 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • امیر طیرانی
  • امیر طیرانی
  • کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد عمران- برنامه ريزي حمل‌ونقل
  • سابقه: 7 سال
 • حسن تقوی زواره
  • حسن تقوی زواره
  • کارشناس ارشد مطالعات سیویل- مطالعات فرودگاه
  • کارشناسی ارشد- عمران - راه و ترابری
  • سابقه: 9
 • پویا یارمحمدی
  • پویا یارمحمدی
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  • سابقه: دارای 8سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • سید نیما عمید
  • سید نیما عمید
  • کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
  • کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری
  • سابقه: دارای 15 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • عادل نظرنیا
  • عادل نظرنیا
  • کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی
  • کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
  • سابقه: دارای 10 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • مینا محمودی
  • مینا محمودی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 4 سال سابقه فعالیت حرفه‌ای
 • فرشاد حمیدی
  • فرشاد حمیدی
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • کارشناس ارشد راه و ترابری
  • سابقه: دارای 7 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • فاطمه بابائی
  • فاطمه بابائی
  • کارشناس راه و ترابری
  • کارشناس عمران
  • سابقه: دارای 2 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • آرزو بهلولی
  • آرزو بهلولی
  • کارشناس توسعه کسب و کار
  • کارشناسی برنامه ریزی حمل و نقل
  • سابقه: دارای 8 سال سابقه فعالیت حرفه ای
 • احسان پرویزی
  • احسان پرویزی
  • مدیر مالی و حسابداری
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی
  • سابقه: دارای 5 سال سابقه فعالیت حرفه ای

چارت سازمانی