تعداد خودروهای تهران 6 برابر ظرفیت خیابان ها است. ریشه این اظهار نظرها کجاست؟

تعداد خودروهای تهران 6 برابر ظرفیت خیابان ها است. ریشه این اظهار نظرها کجاست؟

در سال های اخیر به دفعات دیده و شنیده ایم که مسئولین و مدیران مرتبط در مورد ظرفیت محدود خیابان های تهران سخن می‌گویند، تعداد خودروهای تهران را چند برابر (4 برابر یا بعضا 6 برابر) ظرفیت خیابان های تهران می دانند. اما مشخص نیست ریشه این اظهار نظر از کجاست؟

اگر منظور از این آمار، سرانه مالکیت خودروی شهروندان تهرانی است که طبق آمار جهانی، از سرانه شهرهای دیگر دنیا خیلی پایین‌تر می باشد و در این رابطه انتظار می رود در سال های آتی، سرانه مالکیت خودرو در تهران نیز افزایش پیدا کند که البته این حق قانونی هر خانواده است که دارای خودرو باشد.


اما موضوع مهمتر استفاده از خودرو در معابر شهری است و این موضوعی است که مدیران و کارشناسان شهری باید روی آن تمرکز کنند. در واقع داشتن خودرو حق همه خانواده ها می باشد ولی استفاده از خودرو یک امتیاز است که مدیریت شهری می تواند در بعضی مواقع به خصوص در هسته مرکزی شهرها این امتیاز را محدود یا ممنوع کند.


به همین خاطر لازم است دقت شود که بین سرانه مالکیت خودرو و میزان استفاده از خودروها در معابر شهری تفاوت بسیاری وجود دارد. در صورتی که در برنامه آتی شهرداری تهران توسعه حمل و نقل عمومی و حمل و نقل پاک در دستورکار قرار گیرد، می توان انتظار داشت که استفاده از خودروهای شخصی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و تبعات ناشی از استفاده بیش از حد از خودروی شخصی برای انجام سفرهای روزانه شهر تهران کاهش یابد. 

مهندس مهدی حسن زاده مدیر عامل
 مهندسین مشاور رهیافت* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: