چشم انداز صفر؛ کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای

چشم انداز صفر؛ کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای

اقدامات کشور های اروپایی و آمریکا به منظور کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای چیست؟


طرح چشم انداز صفر (Vision Zero) 

 

کشورهای پیشرفته سال هاست برای سرعت در جاده هایشان معیارها و تعاریف جدید قائل شده اند. طرحی که با عنوان چشم انداز صفر شناخته می شود.
چشم انداز صفر یک پروژه چند ملیتی پیرامون ایمنی ترافیک جاده است که هدف آن ایجاد سیستمی برای  است که هیچ گونه تصادف منجر به فوت و یا صدمه شدید در آن رخ ندهد. در واقع چشم انداز صفر یعنی صفر مرگ، صفر زخمی، صفر تصادف جاده ای، صفر حادثه در طول فرایندهای تولید و عدم تحمل رفتارها و شیوه های غیر ایمن.
چشم انداز صفر برای اولین بار در کشور سوئد و در سال 1997 شروع شد. چشم انداز صفر می گوید که زندگی و سلامت افراد نمی تواند با سایر منافع جامعه جایگزین گردد. این ارزش باید مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها برای میزان سرمایه گذاری ها در زیرساخت های جاده ای باشد.
طبق گفته پروفسور کلاوس تینگول، یکی از معماران سیاست چشم انداز Zero در سوئد، طراحی این سیستم بر این  مبنا است که انسان ها  اشتباه می کنند. "اگر شما یک نیروگاه هسته ای را مد نظر قرار دهید، اگر شما حمل و نقل هوایی را استفاده می کنید، اگر از سیستم راه آهن بهره می گیرید، همه آنها بر مبنای این ایده است که توسط افرادی که می توانند اشتباه کنند، اداره می شوند."
سیاست های چشم انداز صفر در حال حاضر در نروژ و دانمارک تصویب شده است و در سراسر ایالات متحده در حال افزایش است.
 

چهار اصل اساسی چشم انداز صفر (Vision Zero)

1- اصل اخلاقی: حیات انسان ها یک اصل در چشم انداز صفر به حساب می آید و بر سایر اهداف سیستم های ترافیک در جاده ها اولویت دارد.

2- مسئولیت: تأمین کنندگان و قانون گذاران حوزه سیستم های ترافیک جاده ای مسئولیت خود را با استفاده کنندگان به اشتراک می گذارند.

3- ایمنی: سیستم های ترافیک جاده ای باید مسولیت خطاهای انسانی را نیز بپذیرند و هم احتمال بروز خطای انسانی و هم آسیب ناشی از آن را حداقل به حداقل برسانند.

4- مکانیزم های تغییر: تولید کنندگان، تامین کنندگان و قانون گذاران باید حداکثر تلاش خود را برای تضمین ایمنی تمام شهروندان انجام دهند؛ ایشان باید با کاربران شبکه جاده ای همکاری کنند؛ و هر سه باید آماده تغییر کردن برای نیل به اهداف ایمنی باشند.

ضرورت سلامت عمومی چشم انداز صفر (Vision Zero) آشکار است: افزایش ایمنی خیابان ها، نه تنها موجب صرفه جویی در زندگی می شود، بلکه باعث می شود که مردم در طی فعالیت های جسمانی روزانه با راه رفتن و دوچرخه سواری راحت تر و ایمن تر جا به جا شوند.

تجربه کشور آمریکا از اجرای طرح چشم انداز صفر ( Vision zero)

تجربه این کشور نشان دهنده کاهش تلفات جاده در برخی از شهرهای این کشور است. کاهش 43 درصدی تلفات جاده ای در مینه سوتا، کاهش 48 درصدی در Utah و کاهش 40 درصدی در ایالت واشنگتن است. شهردار شهر نیویورک اعلام کرد هدف ما از بین بردن تلفات در این شهر است. طرح عملیاتی NYC از یک رویکرد چند جانبه استفاده می کند که بر طراحی خیابانی پیشرفته و پیشنهادات قانونی مربوط به ایمنی تأکید می کند.


تجربه کشور سوئد از اجرای طرح چشم انداز صفر ( Vision zero)

 
در سال 1997، پارلمان سوئد سیاست «چشم انداز صفر» را معرفی و تصویب کرد. طبق این قانون میزان تلفات جانی و آسیب های شدید جسمی ناشی از تصادفات باید تا سال 2020 به عدد صفر برسد. تمام جاده های جدید بر اساس این قانون طراحی و جاده های قدیمی باز طراحی و بهینه سازی می شوند.
 
نتایج حاصل از اجرای قانون چشم انداز صفر در سوئد بسیار چشمگیر بوده است؛ میزان تلفات ناشی از تصادفات در این کشور از 541 نفر در سال 1997 به 314 نفر در سال 2011 کاهش پیدا کرد. این در حالی است که میزان ترافیک در این دوره افزایش پیدا کرده است. البته هنوز نرخ کاهش تلفات در کشور سوئد نسبت به برخی دیگر از کشورهای اروپایی پائین تر است. بعنوان مثال در دوره زمانی بین سالهای 2000 تا 2009 نرخ کاهش تلفات در کشور سوئد 39 درصد، سوئیس 41 درصد، آلمان 45 درصد، فرانسه 48 درصد و اسپانیا 53 درصد بوده است.


چشم انداز صفر

بازنگری در مقطع عرضی معابر شهری، با هدف تردد ایمن دوچرخه سوار در کشور سوئد بر مبنای چشم انداز صفر

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: