دوچرخه‌های برقی حفظ محیط زیست

دوچرخه‌های برقی حفظ محیط زیست

دوچرخه‌های برقی، حفظ محیط زیست

با توجه به رویکرد توسعه حمل و نقل پاک در کشورهای پیشرفته دنیا دوچرخه‌های برقی برای حمل و نقل درون شهری سبز، جایگاه ویژه ای یافته اند.
دوچرخه‌های برقی یا همان دوچرخه‌های الکتریکی مجهز به موتور الکتریکی کوچکی هستند که از باتری‌های قابل شارژ استفاده می‌کنند که دوچرخه سوار را در پدال زدن کمک می‌کند.
میزان قدرت و سرعت  موتورهای دوچرخه‌های برقی با هم متفاوت است و در کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای استفاده از آنها وجود دارد.اما به صورت میانگین این دوچرخه‌ها با سرعتی بین 35-25 کیلومتر در ساعت حرکت کرده و می‌توانند مسافتی بین 60-25 کیلومتر را طی کنند.
 بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا  به سمت توسعه دوچرخه سواری گام برداشته اند و روزانه سهم قابل توجهی از سفرهای درون شهری خود را به دوچرخه سواری اختصاص می‌دهند.یکی از شیوه های رایج حمل و نقل پاک استفاده از همین دوچرخه‌های برقی است که با گذشت زمان جایگاه ویژه ای را در کشورهای پیشگام در زمینه توسعه دوچرخه سواری  به خود اختصاص داده اند.
در سال 2016 میان ساکنان هلند تعداد سفرهای دوچرخه‌های برقی  بالغ بر 400 میلیون، از مجموع 18.6 میلیارد سفر انجام شده بوده است.در گذشته این دوچرخه ها بیشتر برای گذران اوقات فراغت مورد استفاده قرار می گرفت ولی با گذشت زمان و سهولت بکارگیری،میزان استفاده از  دوچرخه‌های برقی برای سفرهای کاری درون شهری افزایش یافت.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید میزان استفاده از دوچرخه  برقی در کار بین سال های 2016-2013 از 18% به 24% افزایش یافته است .
دوچرخه های برقی باتوجه به کارکرد، انواع متفاوتی دارند و قبل از خرید باید به نکاتی مانند :وزن بدن، شرایط آب و هوایی منطقه و کاربرد دوچرخه توجه کرد.
در حال حاضر در ایران با قیمتی به صورت میانگین بین 20-5 میلیون تومان  دوچرخه های برقی را تهیه کرد.هرچند این دوچرخه ها گران تر از دوچرخه های معمولی هستند ولی میزان مطلوبیت سفر با دوچرخه های معمولی و دنده ای حداکثر تا 7 کیلومتر و میزان مطلوبیت سفر با دوچرخه های برقی تا 15 کیلومتر برآورد شده است با خرید از آنها می توان با سرعت و سهولت بیشتری از دوچرخه سواری لذت برد و به سبز شدن محیط زیست و کاهش آلودگی هوا کمک کرد.

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: