توسعه دوچرخه‌سواری در شهر تهران؛ یک ضرورت

توسعه دوچرخه‌سواری در شهر تهران؛ یک ضرورت
شهر تهران، این روزها مملو از انبوه وسایل نقلیه در معابر خود می‌باشد. به هر گونه که به این شهر نگاه شود، شهری در راستای الویت‌دهی به تردد خودروهای شخصی است. معابر بزرگراهی متعدد، تعداد زیاد تقاطع‌های غیر همسطح، پارکینگ ارزان و رایگان، اجرای مقررات و جرایم نه چندان زیاد و ... همگی باعث تشویق استفاده از خودروهای شخصی در سطح معابر شده است، که البته به این مهم بایستی کمبود شبکه حمل و نقل عمومی و ناوگان مناسب را افزود.
در این راستا، تجربه سایر کشورهای پیشرفته از جمله کشور هلند، بیانگر آن است که هر چه تعداد معابر و تقاطع ها افزایش یابد در واقع به معنی دور شدن از شهری با رویکرد انسان محور خواهیم بود.از این رو دیگر وقت آن رسیده که با تغییر به سمت توسعه حمل و نقل پاک و پایدار از جمله توسعه دوچرخه سواری در شهر تهران اقدام شود. طبق پژوهشی که در کشور هلند انجام شده گفته می شود که اگر دوچرخه سواری کنید، 20 روز از روزهای عمر خود را به دلیل آلودگی هوا و 7 روز را به دلیل خطر تصادفات از دست می‌دهید اما در عوض 240 روز بابت شادی و تندرستی ناشی از دوچرخه سواری افزوده خواهد شد.
دراین راستا با توجه به ازدیاد سفرهای حمل و نقلی در محدوده مرکزی شهر تهران، به طور مثال محدوده بازار و با توجه به اینکه در چند سال اخیر خیابانهای پرترددی همانند خیابان 15 خرداد، خیابان ناصر خسرو و صور اسرافیل تبدیل به پیاده راه شده‌اند، مناسب‌سازی این معابر به جهت تخصیص مسیر ویژه دوچرخه سواری برای سفرهای کوتاه کاری و تفریحی حداکثر تا 4 کیلومتر بسیار منطقی و کاربردی و دارای اولویت می‌باشد.
در بازدیدی که اخیرا با گروه (Dutch Cycling Embassy) گروه متشکل از نمایندگان دانشگاه آمستردام، بخش خصوصی و نمایندگان شهرداری شهر هاگ انجام شد نکاتی در خصوص پیشنهاد مسیر اختصاصی دوچرخه بیان گردید.
به نظر این کارشناسان با توجه به حجم زیاد عابرین پیاده و با توجه به طول قابل توجه این مسیر و همچنین فضای سبز ناشی از درختان و چتر سایه ای که این درختان ایجاد می‌کنند این معابر دارای پتانسیل بسیار مناسبی برای توسعه مسیرهای دوچرخه سواری و برقراری ارتباط با ایستگاههای مترو و پارک های بزرگی که در این محدوده قرار دارند است.

مهدی حسن زاده  
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: