ايجاد نخستين شهر پايدار در جهان( مصدر)

ايجاد نخستين شهر پايدار در جهان( مصدر)

اولین شهر در جهان با هدف استفاده ١٠٠ درصدی از انرژی های تجدیدپذیر و با رویکرد توسعه پایدار ( ماندگار ) در ابوظبی کشور امارات در حال ساخت می باشد.
شهر مصدر برای ٩٠ هزار نفر توسط نورمن فاستر طراحی شده است. ٥٠ هزار نفر مقیم(resident) و ٤٠ هزار نفر در رفت و آمد (commuter) برآورد شده است.
هدف ١٠٠ درصدی استفاده از انرژی های تجدید پذیر که ٥٠ درصدش از انرژی خورشیدی است از هدف گذاری های اصلی در ایجاد این شهر پایدار می باشد.
علاوه بر ویژگی فوق می توان این شهر را اولین شهر بدون زباله (zero waste) و اولین شهر بدون آلودگی ( zero carbon) نیز نامید.
یکی از رویکردها در طراحی این شهر کاهش مصرف انرژی به میزان بیش از ٥٠ درصد می باشد.
در بخش حمل و نقل می توان این شهر را اولین شهر پیاده روی جهان و بدون وسیله شخصی دانست به طوری که در تراز صفر تنها مود تردد عابرین پیاده و احتمالاً دوچرخه می باشند و در تراز زیرین خودروهای برقی بدون راننده و تراموا در نظر گرفته شده است که با ورود آدرس مقصد و یک کد مسافر را به مقصد می رساند.

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: