بهبود و پیشرفت ایمنی راه در جاده های ویتنام

بهبود و پیشرفت ایمنی راه در جاده های ویتنام

توجه به ایمنی جاده ها در ویتنام  به عنوان یک فوریت 

 

بهبود و پیشرفت در ایمنی جاده های ویتنام دیده می شود. در سه ماهه اول سال 2017 در جاده های ویتنام 3800 نفر زخمی شدند که نسبت به همان دوره در سال گذشته  کاهش قابل توجه را تجربه کردند . مرگ و میر ناشی از  جاده نیز در سه ماهه اول سال 2017، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به 2100 نفر کاهش یافته است. در عین حال تعداد کل تصادفات جاده ای در سه ماهه اول سال 2017 با 3.51٪ کاهش به 4،800 یافت. طبق گزارش کمیته ملی امنیت ویتنام، آمار تلفات در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 نیز بهبود یافته است. مرگ و میر ناشی از جاده های ویتنام 3.65٪ و صدمات به میزان 15.2٪ کاهش یافته است. یکی از مهمترین دلایل کاهش تلافات در این کشور اقدامات سختگیرانه ویتنام  برای اجرای قوانین جاده ای و همچنین استفاده از کلاه ایمنی اجباری برای  دوچرخه سواران بود که تاثیر قابل توجهی در این امر داشت.


* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: