حمل و نقل ترکیبی (integrity transportation)

حمل و نقل ترکیبی  (integrity transportation)
حمل و نقل ترکیبی (integrity transportation)
 به دنبال جایگزین مناسب برای خودروهای شخصی، "دوچرخه" از منظر شخصی بودن، کم هزینه بودن، سالم بودن و منعطف بودن و سازگاری آن با محیط زیست بهترین گزینه محسوب می‌شود.
به وسیله حمل و نقل ترکیبی و با داشتن برنامه‌ریزی صحیح می‌توان کمترین اتلاف وقت و هزینه را در سفرهای شهری تجربه کرد.
در مطالعات انجام شده و با استفاده از مدل لوجیت چند وجهی، تحلیل اکتشافی و سیاست نرخ‌گذاری به دست آمده است که افراد حاضرند زمان سفر بیشتری را به وسیله دوچرخه سواری داشته باشند ولی در مسیر سفر خود جابه جایی بین خطوط قطار نداشته باشند.
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد با استفاده از چنین بینشی می‌توان آنالیزهای بهتری در خصوص مباحث مربوط به هزینه- سود آوری و حمل و نقل ترکیبی داشت.
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: