مفهوم توسعه با محوریت ترکیب قطار و دوچرخه (HOD)

مفهوم توسعه با محوریت ترکیب قطار و دوچرخه (HOD)

Transit Oriented Development


در سالهای اخیر توسعه حمل‌ونقل محور یا TOD (Transit Oriented Development) کانون توجه بود. خیلی از شهرهای پیشرفته دنیا به سمت توسعه حمل و نقل محور حرکت می‌کنند. بدین معنی که اطراف ایستگاه‌های اصلی حمل و نقل عمومی به خصوص ایستگاه‌های راه‌آهن مرکزی شهرها، توسعه کاربری‌ها و مراکز خرید... شکل می‌گیرد با این هدف که سفرهای حمل و نقلی کاهش پیدا کند و بسیاری از نیازهای مردم در این مجتمع‌ها برطرف شود. در کشور ما نیز در قالب مجتمع‌های ایستگاهی، بعضأ در محل برخی از ایستگاه‌های اصلی مترو، کاربری‌های تجاری با هدف پاسخگویی و بخشی از تقاضای مسافران، شکل گرفته که البته جای توسعه به نحو مناسب‌تر دارد.


HOD (Hybrid bicycle train Oriented Development )


اخیرا در دنیا با توجه به ضرورت توسعه حمل و نقل پاک و پایدار در شهرها و حرکت به سمت ایجاد شهرهای انسان محور، مفهومی جدید و نوین به نام HOD (Hybrid bicycle train Oriented Development ) تعریف شده و به معنای توسعه با محوریت ترکیب قطار و دوچرخه است، بدین معنی که با هدف کاهش سفرهای نقلیه‌ای در سطح شهرها، در محدوده ایستگاه‌های اصلی خطوط ریلی درون شهری، با توسعه کاربری‌های جاذب سفر اعم از تجاری، تفریحی و ... در محدوده ایستگاهها، بتوان سهم قابل توجهی از سفرهای درون شهری را با استفاده از سیستم‌های حمل و نقل پاک سرویس‌دهی کرد.

نویسنده: مهدی حسن زاده
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیک:
* متن:
* کد امنیتی: