وبینار تخصصی توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با رویکرد دوچرخه اشتراکی

وبینار تخصصی توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با رویکرد دوچرخه اشتراکی
دومین وبینار تخصصی توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها، این بار با رویکرد دوچرخه اشتراکی توسط مهندسان مشاور رهیافت اندیشه فردا در تاریخ 8 آبان ماه 1396، ساعت 18 تا 18:45 دقیقه برگزار گردید. این وبینار با شرکت متخصصان، کارشناسان و علاقه مندان به بحث توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با ارائه مهندس مهدی حسن زاده مدیرعامل مهندسان مشاور رهیافت برگزار گردید. درآمدهای ناشی از این وبینار به کودکی نیازمند که تحت پوشش بنیاد کودک بود تعلق گرفت.

فیلم کامل این وبینار را در ویدئوی زیر مشاهده نمایید


از آنجایی که درآمدهای این وبینار قرار بود صرف کار خیر شود بنابراین پس از برگزاری این وبینار دوچرخه ای تهیه شد و به کودکی که تحت حمایت بنیاد کودک تهران بود اهدا گردید.