وبینار تخصصی چالش های توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایران

وبینار تخصصی چالش های توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایران
وبینار تخصصی چالش های توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایران

 وبینار چالش های توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایران روز دوشنبه 6 اسفند 1397 از ساعت 15 تا 16:30 برگزار گردید. در این رویداد که به صورت آنلاین برگزار می شد محمد درویش ( کنشگر محیط زیست و فعال دوچرخه سوار)، یعقوب آزاده دل( مدیر واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک شهرداری تهران) و مهدی حسن زاده(مدیر عامل مهندسان مشاور رهیافت و مدیر پروژه توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایران) به عنوان سخنرانان این رویداد، چالش های توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایران را مطرح نمودند.

در وبینار تخصصی چالش های توسعه دوچرخه سواری در شهرهای ایران به موضوعاتی همچون کم تحرکی مردان و زنان ایرانی، ذهنیت مدیران شهری، آلودگی هوا و دوچرخه سواری، آب و هوا و دوچرخه سواری، شیب شهرهای ایران، کمبود بودجه و منابع مالی توسعه دوچرخه سواری در شهرها، معضل موتورسواران، ایمنی خیابان ها و ... پرداخته شد. همچنین در جمع بندی این وبینار به لزوم تدوین یک دستور کار توسعه دوچرخه سواری در کلیه شهرهای ایران، تدوین برنامه یکپارچه دوچرخه سواری مختص هر شهر و اجرای برنامه یکپارچه توسعه دوچرخه سواری به تفکیک بخش های سخت افزار، نرم افزار و سازمان افزار اشاره شد.