کارگاه عارضه سنجی ترافیکی

کارگاه عارضه سنجی ترافیکی
در راستای اهداف مهندسین مشاور رهیافت جهت توسعه آگاهیهای ترافیکی در نقاط مختلف کشور و با پشتیبانی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری و دانشگاه آمل، کارگاه عاضه سنجی ترافیکی در شهر ساری در تاریخ  هفتم خرداد ماه ٩٥ در مجتمع فرهنگیان ساری برگزار شد.
این کارگاه با هدف توسعه آگاهی در زمینه عارضه سنجی ترافیکی کاربری ها با ارائه ی جناب آقای مهندس حسن زاده، مدیر عامل شرکت رهیافت اندیشه فردا، مورد استقبال کارشناسان، دانشجویان، مسئولین و همکاران محترم در حوزه حمل و نقل وترافیک قرار گرفت. امید است با برگزاری مستمر این نوع رویدادها بتوان منجر به افزایش آگاهیها و تجربه های مرتبط  گردید.