اولین وبینار تخصصی حمل و نقل با موضوع حمل و نقل پایدار-شهر انسان محور

اولین وبینار تخصصی حمل و نقل با موضوع حمل و نقل پایدار-شهر انسان محور
اولین وبینار تخصصی حمل و نقل با موضوع حمل و نقل پایدار-شهر انسان محور 

سخنرانان:
 دکتر محمود صفار زاده:
هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
مهندس مهدي اكبرپور:
مديركل مطالعات حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز
دكتر مهدي حسن زاده:
مدير عامل مهندسين مشاور رهيافت و مشاور توسعه حمل و نقل پاك در شهرهاي كشور

 برای شرکت در وبینار کلیککنید
 كافي است با زدن روي لينك و با انتخاب گزينه ميهمان وارد شويد.
 
چهارشنیه  3 دي ماه ١٣٩٩ ساعت 18:30
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز-اداره كل مطالعات
  • 1399/09/29