بازديد و جلسه مشترک با حضور مديران شركت MOUJAES INTERNATIONAL DIVISION و مديران مجتمع تجاري كوروش

بازديد و جلسه مشترک با حضور مديران شركت MOUJAES INTERNATIONAL DIVISION و  مديران مجتمع تجاري كوروش
با هماهنگی مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا ، بازديد و جلسه مشترکی با حضور مديران شركت MOUJAES INTERNATIONAL DIVISION و  مديران مجتمع تجاري كوروش در محل مجتمع تجاري كوروش برگزار و در خصوص نحوه مشاركت در طراحی و اجرای Wayfinding & Signage در آن مجموعه ، مذاکرات و توافقات بعمل آمد.