جلسات ارائه ضرورت و توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها

جلسات ارائه ضرورت و توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها
جلسات ارائه ضرورت و توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرها با حضور معاونت محترم حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز و گروه  همکاری Dutch Cycling Embassy( گروه متشکل از نمایندگان دانشگاه آمستردام، شهرداری Hague و بخش خصوصی) و مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا  در شهر شیراز برگزار شد. 
هدف اصلی در این جلسه انتقال تجربیات گروه هلندی به شهرداری های کشور بوده که دراین راستا یکی از دستاوردها ترغیب و  تشویق مسئولان و مدیران شهری به استفاده از دوچرخه به هدف فرهنگ سازی دیگر شهروندان به دوچرخه سواری بود. از دیگر دستاوردها توصیه ضرورت داشتن برنامه ی مدون در سطح شهر با این رویکرد که اگر واقعا مسئولین و مدیران شهری موافق به توسعه دوچرخه سواری در شهرها هستند لازم است در عمل هم تغییراتی در سطح شهرها رخ دهد. به طور مثال بسیاری از معابر باز طراحی شود که این تغییرات به خصوص در هسته مرکزی شهرها به طور محسوس استفاده از دوچرخه سواری را افزایش دهد.