در تقاطع‌ها تسلیم نشوید !!!

در تقاطع‌ها تسلیم نشوید !!!
مسیرهای دوچرخه نیاز به تقاطع های ایمن تر دارند
 
از زمان انتشار راهنمای طراحی دوچرخه سواری شهری NACTO در سال 2011 ، شهرهای سراسر آمریکای شمالی مسافت پیموده شده دوچرخه سواری محافظت شده خود را بیش از 600٪ افزایش داده اند و در را برای افزایش چشمگیر تعداد افراد دوچرخه سوار باز کرده اند. با این وجود ، در میان این رشد ، استراتژی های طراحی برای تقاطعها همچنان یک قسمت مهم و توسعه نیافته از جعبه ابزار طراحی دوچرخه باقی مانده است.
تقاطع ها مکانی است که بیشتر درگیری های دوچرخه با خودرو در آنجا رخ می دهد. در سال 2017 ، 43 درصد تلفات دوچرخه سواری شهری در تقاطع ها رخ داده است. در بسیاری از خیابان ها ، طراحی تقاطع‌ها به گونه ای است که رانندگان را ترغیب به چرخش سریع می کند. این تصمیمات در طراحی باعث افزایش در معرض خطر قرار گرفتن افرادی که پیاده روی و یا دوچرخه سواری می کنند ، کاهش ایمنی و راحتی شبکه مسیر دوچرخه و از  همه مهم تر دوچرخه سواران و عابرین پیاده را  دلسرد می کند.

کتابچه‌ی در تقاطع‌ها تسلیم نشوید ، راهنمای طراحی جدیدی است که توسط  انجمن حمل و نقل شهری NACTO Urban Bikeway Urban  با گسترش راهنمای منتشر شده قبلی ، در ماه می 2019 منتشر شده است. در این کتابچه راهنمایی‌‎های مفصلی در مورد روش های طراحی تقاطع‌ها که باعث کاهش درگیری های دوچرخه و وسایل نقلیه با عابر پیاده می شود ، مطرح شده است. این کتابچه‌ی راهنما که بصورت هماهنگ با راهنمای طراحی Bikeway شهری NACTO منتشر شده است، ابزارهایی که شهرها برای ساخت شبکه های دوچرخه ایمن ،جامع و متصل  را نیاز دارند برای آنها فراهم کرده است.

برای دریافت کتابچه راهنمای *در تقاطع ها تسلیم نشوید* بر روی   کلمه دانلود   کلیک نمایید:

***دانلود***


  • 1398/11/01