دوره آموزشی آنلاین با موضوع "ممیزی ایمنی معابر، ضرورت‌ها و اهداف"

دوره آموزشی آنلاین با موضوع
دوره آموزشی آنلاین با موضوع 
"ممیزی ایمنی معابر، ضرورت‌ها و اهداف"
 روز دوشنبه اول دی ساعت ١۶ برگزار خواهد شد.
 
ارائه دهنده: مهندس فرهاد مهریاری
راهبر: دکتر مهدی حسن زاده
 
سرفصل‌های دوره:
🔹رویکردهای ایمن سازی معابر.
🔹جایگاه ممیزی ایمنی
🔹ضرورت ها و پیش نیاز های انجام.
🔹تشریح فرآیند و آشنایی با نحوه انجام ممیزی معابر
 برای ثبت نام کلیک کنید