سخنرانی پروفسور JIPP در رابطه با ارتقاء ایمنی تردد دوچرخه‌سواران در تقاطع‌های شهری با استفاده از چراغ هشدار (Amber Light)

سخنرانی پروفسور JIPP  در رابطه با ارتقاء ایمنی تردد دوچرخه‌سواران در تقاطع‌های شهری با استفاده از چراغ هشدار (Amber Light)

 سخنرانی پروفسور JIPP  در رابطه با ارتقاء ایمنی تردد دوچرخه‌سواران در تقاطعهای شهری با استفاده از چراغ هشدار (Amber Light)


 علاقه مندان می‌توانند خلاصه سخنرانی پروفسور JIPP  در رابطه با ارتقاء ایمنی تردد دوچرخه‌سواران در تقاطع‌های شهری با استفاده از چراغ هشدار (Amber Light) را در لینک زیر مشاهده نمایند.
ارتقاء ایمنی تردد دوچرخه_سواران در تقاطع_های شهری.pdf
  • 1399/01/26