کارگاه تدوین کلیات طرح جامع دوچرخه سواری کلانشهر تهران

کارگاه تدوین کلیات طرح جامع دوچرخه سواری کلانشهر تهران

یکی از نیازهای اساسی شهر تهران، حرکت به سمت توسعه حمل ­ونقل غیر موتوری است. یکی از ابعاد حمل ­ونقل غیرموتوری، دوچرخه‌سواری می­باشد.

کلانشهر تهران، شهری مملو از وسایل نقلیه شخصی است و بخاطر بزرگراه­ های زیاد، طول سفرها زیاد شده است و تقریبا پیاده­ روی و دوچرخه‌سواری  در این شهر بسیار محدود انجام می­شود .

ولیکن با توجه به پتانسیل­ های موجود در شهر تهران، در شبکه ­ای از مسیرها امکان توسعه دوچرخه‌سواری وجود دارد. در این راستا طبق هماهنگی­ های انجام شده با گروه­ هایی از کشورهای پیشرو در این زمینه، از جمله کشور هلند، که در  برخی از شهرهای این کشور، سهم استفاده از دوچرخه بیش از 50 % در روز  میباشد مقرر گردید ضمن انتقال تجربیات، برنامه استراتژیک بلند مدت توسعه دوچرخه‌سواری کلانشهر تهران نیز تدوین گردد.

شرکت "ان. بی. پی."با تجارب بسیار در این زمینه و متشکل از گروه­ های دانشگاهی و گروه­ های مشاور بخش خصوصی، کارشناسان باتجربه در زمینه دوچرخه­ سواری در شهرداری­ شهرهای هلند ، مقرر شد که در قالب دو کارگاه، طی چهار روز کلیات طرح جامع دوچرخه­ سواری شهر تهران را تدوین کنند.


 

کارگاه اول، در 4 روز با حضور مدیران مرتبط شهرداری تهران تشکیل شد و در انتهای این کارگاه، دستاوردهای بسیار خوبی استخراج شد. مشخصا در سه بعد نرم­ افزار، سخت ­افزار و ابزارهای سازمانی، پارامترهای کلی مشخص و مقرر شد ساختار طرح جامع دوچرخه ­سواری تهران در این سه بعد تکمیل، برنامه­ ریزی، زمان­بندی و برنامه عملیاتی تهیه شود و تهران به سمت توسعه دوچرخه ­سواری حرکت کند.

شناسایی و اقدام به موقع هرکدام از این ابعاد مانند نرم ­افزار (بازاریابی، موضوعات اجتماعی، موضوعات فرهنگ سازی و ....) یا ابزارهای سازمانی (ضعف­ های قانون­گذاری و ضعف ­های اجرای مقررات)، کمک شایانی به توسعه دوچرخه­ سواری شهر تهران می­نماید.

  • 1396/02/15