گزیده ای از کارگاه تدوین کلیات طرح جامع دوچرخه سواری کلانشهر تهران

گزیده ای از کارگاه تدوین کلیات طرح جامع دوچرخه سواری کلانشهر تهران
روز اول : افتتاحیه با حضور دکتر مازیار حسینی معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهرانروز دوم: بازدید از از مناطق 6 و 12 تهران و ارایه گزار در کارگاه روز سوم: استفاده از تجربیات هلند در حوزه سیاست های دوچرخه سواری در شهر


روز سوم: بررسی موضوعات در گروه های تخصصی

روز چهارم : ارایه نتیجه کارگاه های تخصصی توسط نمایندگان گروه ها


  • 1396/02/15