گفتگوی تخصصی آقای دکتر حسن زاده با موضوع" توسعه حمل و نقل پاک"

گفتگوی تخصصی آقای دکتر حسن زاده با موضوع

همراه با دوچرخه سواران: گفتگوی تخصصی آقای دکتر حسن زاده با موضوع" توسعه حمل و نقل پاک"


گفتگوی تخصصی آقای دکتر حسن زاده با موضوع" توسعه حمل و نقل پاک"
علاقه مندان جهت دانلود و تماشای این گفتگو  به آدرس تلگرام رهیافت   t.me/rahyaaft   مراجعه نمایید.
  • 1399/02/10