روز جهانی بدون خودرو

روز جهانی بدون خودرو
روز جهانی بدون خودرو
سه شنبه اول مهر، در خیابانهای مسدود شده به روی خودروها در بسیاری از شهرهای کشور، با رعایت پروتکلهای بهداشتی پیاده روی و دوچرخه سواری خواهیم کرد.
  • 1399/06/30