ارایه خدمات مهندسین مشاور در خصوص نقشه برداری،نظارت کارگاهی،طرحهای ترافیکی در پایانه جوانمرد قصاب واقع در سطح محدوده منطقه 20 شهرداری تهران

ارایه خدمات مهندسین مشاور در خصوص نقشه برداری،نظارت کارگاهی،طرحهای ترافیکی در پایانه جوانمرد قصاب واقع در سطح محدوده منطقه 20 شهرداری تهران
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه:
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1396/07/02
  • تاریخ پایان:1397/07/02