استفاده از خدمات مهندسین مشاور به منظور مدیریت صدور پروانه های بهره برداری، فعالیت، اشتغال و نظارت بر شرکت ها و فعالان حمل و نقل و بار و کالا و امداد خودرو یدک کش

استفاده از خدمات مهندسین مشاور به منظور مدیریت صدور پروانه های بهره برداری، فعالیت، اشتغال و نظارت بر شرکت ها و فعالان حمل و نقل و بار و کالا و امداد خودرو یدک کش
  • گروه پروژه: حمل و نقل بار و کالا
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1395/11/11
  • تاریخ پایان:1396/06/11