امکانسنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهر ارومیه و حومه

امکانسنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهر ارومیه و حومه
  • گروه پروژه: حمل و نقل همگانی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: ارومیه
  • کارفرما: سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداری ارومیه
  • تاریخ شروع: 1393/07/24
  • تاریخ پایان:1394/03/24