انجام خدمات مدیریت و نظارت بر شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل کالا و بار

انجام خدمات مدیریت و نظارت بر شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل کالا و بار
  • گروه پروژه: حمل و نقل بار و کالا
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1395/04/09
  • تاریخ پایان:1395/12/29