انجام خدمات مشاوره برای طراحی فاز یک و دو شبکه معابر داخلی و خارجی مجتمع مگامال

انجام خدمات مشاوره برای طراحی فاز یک و دو شبکه معابر داخلی و خارجی مجتمع مگامال
  • گروه پروژه: تهیه طرح های هندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: شرکت نگین آرای آسیا
  • تاریخ شروع: 1396/10/10
  • تاریخ پایان:1397/02/10