بررسی شرایط لجستیک بندر شهید رجایی و زیرساخت های حمل و نقلی حوزه نفوذ و نحوه اتصال بندر شهید رجایی به آزادراه جدید بندرعباس کرمان و شهر جدید علوی

بررسی شرایط لجستیک بندر شهید رجایی و زیرساخت های حمل و نقلی حوزه نفوذ و نحوه اتصال بندر شهید رجایی به آزادراه جدید بندرعباس کرمان و شهر جدید علوی
  • گروه پروژه: مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: کرمان
  • کارفرما: معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
  • تاریخ شروع: 1395/05/12
  • تاریخ پایان:1396/11/13