تدوین نظام فنی و اجرایی نگهداری علائم ، تابلوها و تجهیزات ترافیکی

تدوین نظام فنی و اجرایی نگهداری علائم ، تابلوها و تجهیزات ترافیکی
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران
  • تاریخ شروع: 1395/10/18
  • تاریخ پایان:1396/04/18