خدمات مهندسان مشاور به منظور تدوین نظام فنی و اجرایی سازه های تابلوهای هدایت های مسیر شامل انواع دکل های دروازه ای صلیبی و کنسولی

خدمات مهندسان مشاور به منظور تدوین نظام فنی و اجرایی سازه های تابلوهای هدایت های مسیر شامل انواع دکل های دروازه ای صلیبی و کنسولی
  • گروه پروژه: تدوین آيين‌نامه‌ها و استانداردهای مهندسی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران
  • تاریخ شروع: 1395/12/15
  • تاریخ پایان:1396/12/15