عارضه سنجی ترافیکی احداث جایگاه سوخت دربزرگراه ازادگان بعد از پل ساوه و ارائه طرح هندسی فاز یک و فاز دو و ایمن‌سازی ورودی/خروجی مجموعه

عارضه سنجی ترافیکی احداث جایگاه سوخت دربزرگراه ازادگان بعد از پل ساوه و ارائه طرح هندسی فاز یک و فاز دو و ایمن‌سازی ورودی/خروجی مجموعه
  • گروه پروژه: عارضه سنجی ترافیکی
  • وضعیت پروژه: پروژه های انجام شده
  • محل اجرا: تهران
  • کارفرما: خصوصی
  • تاریخ شروع: 1399/04/17
  • تاریخ پایان:1399/06/17